innoVointi

Hyvinvointi- ja terveyspalvelut

TYÖYHTEISÖILLE & YKSILÖILLE

Avullani saat käyttöösi uusia keinoja ja työkaluja hyvinvointisi ja terveytesi edistämiseen ja ylläpitoon sairaanhoitajan viitekehyksessä. Olipa sitten kyse yksilön tai työyhteisön hyvinvoinnista ja terveydestä.

Kaikki lähtee asiakkaan omasta halusta kehittää omaa tai työyhteisönsä hyvinvointia, sekä halusta parantaa elämänlaatua ja arjen hyvää johtamista. Työskentelen mielenterveys- ja päihdehoitotyön sairaanhoitajan viitekehyksessä, hyödyntäen myös LCA® Psykologisen joustavuuden valmentajan sekä PrioMed Elintapavalmentajan koulutuksiani.

Palveluni sovittavissa koko Suomen alueella toteutettaviksi, etänä tai kasvotusten.

Lue lisää Usein kysytyt kysymykset -kohdasta.

Yksilöt

Hyvinvoinnin
arvoinen

Yhteisöt

Hyvinvoiva
työyhteisö

Palveluni tukevat matkaasi kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivempaa ja terveempää elämää. Oletko valmis ottamaan suunnan kohti sinulle merkityksellisiä ja hyvinvointia tuottavia tavoitteita?

Jenna Parkkima / innoVointi

Katso video

Tietoa minusta

Valmennus- ja ohjaustyylini on kunnioittavaa, luottamuksellista ja aitoa läsnäoloa, olen ihminen ihmiselle.

Työkaluina käytän yksilö- ja yhteisökohtaisesti erilaisia menetelmiä perustuen uusimpaan tutkittuun tietoon (mielenterveys- ja päihdehoitotyön) sairaanhoitajan viitekehyksessä. Lisäksi hyödynnän psykologisen joustavuuden kehittämisen menetelmiä, jotka perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin sekä PrioMed Elintapavalmennuksen menetelmiä.

Jenna Parkkima

  • Sairaanhoitaja
  • Psykologisen joustavuuden valmentaja
  • PrioMed Elintapavalmentaja

Ihminen on kokonaisuus

Sairaanhoitajana huomioin ihmisen kokonaisuutena, johon kuuluu neljä osa-aluetta:

Fyysinen
Psyykkinen
Sosiaalinen
Henkinen

Kaikki nämä vaikuttavat toisiinsa ja jos joku näistä osa-alueista horjuu, kokonaisuus kärsii.

Ymmärrän myös ennaltaehkäisevän työn ja elintapaohjauksen ja -valmennuksen merkityksen hyvinvoivan yksilön ja yhteisön lähtökohtana. 

Asiakaspalautteita

UKK

Usein kysytyt kysymykset

Mikäli et saanut vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Psykologinen joustavuus on kykyä elää itselle merkityksellistä elämää arjen haasteista ja vastoinkäymisistä huolimatta sekä kykyä toimia joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla. Psykologisen joustavuuden määritelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Steven C. Hayes.

Työskentely psykologisen joustavuuden lisäämiseksi auttaa löytämään erilaisia suhtautumistapoja omaan tilanteeseen. Ensisijaisena tarkoituksena ei ole siis poistaa tai vähentää ongelmallisia ja stressaaviakin asioita vaan tavoitteena on oppia suhtautumaan tilanteen aiheuttamiin tunnereaktioihin, jotka ohjaavat käyttäytymistä.

Psykologista joustavuutta tarvitaan esimerkiksi muutostilanteissa, stressaavissa tilanteissa ja epävarmuuden hetkinä.

Psykologisen joustavuuden kehittämisen menetelmät perustuvat Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan eli HOTiin, josta on saatu paljon positiivista näyttöä erilaisten haasteiden ja ongelmien hoidossa ja läpikäynnissä. Menetelmät tukevat tehokkaasti myös mm. pysyvien elintapamuutoksien saavuttamista.

Terveellinen ja monipuolinen ravinto, riittävä fyysinen aktiivisuus, palauttava uni, mielen hyvinvointi, päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys sekä palkitsevat ja merkitykselliset sosiaaliset suhteet.

Kaikki osa-alueet ovat kytköksissä toisiinsa, joten jos yksi osa-alue horjuu, kokonaisuus kärsii. Esimerkiksi riittämätön laadukas uni voi johtaa siihen, ettei ihminen jaksa olla fyysisesti riittävän aktiivinen ja saattaa myös helpommin syödä epäterveellisesti. Pitkällä aikavälillä nämä asiat voivat alkaa vaikuttamaan myös mielen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin jne.

Yksilöt: Laskutus, 14 pv netto. Hyvinvoinnin arvoinen -valmennuksen voi maksaa joko kerralla (3kk 450€) tai osissa 150€ / kk. Lisäkuukaudet 150€ / kk. Sairaanhoitajan etävastaanotto laskutetaan käytetyn ajan mukaan, kuitenkin 15 min tarkkuudella. Katso hinnasto

Yritykset/organisaatiot/yhteisöt: Laskutus, 14 pv netto

Aivan kaikille. Erityisesti yksilöille ja työyhteisöille, jotka kamppailevat erilaisten hyvinvointi- ja terveyshaasteiden kanssa (kuten sairauspoissaolot, jaksaminen, arjen haasteet, elintavat).

Ei ole. Työskentelen (mielenterveys- ja päihdehoitotyön) sairaanhoitajan viitekehyksessä hyödyntäen myös psykologisen joustavuuden valmentajan ja PrioMed Elintapavalmentajan koulutuksiani.

Kaikki palveluni ovat toteutettavissa myös etänä, joten toimin koko Suomen alueella. Kasvotusten sovitut tapaamisen toteutettavissa Lapin alueella.

Työyhteisöjen lyhytvalmennukset pidän pääasiassa kasvotusten ja ne ovat toteutettavissa koko Suomen alueella (palvelun tilaaja vastaa tarvittavien tilojen järjestelyistä ja kustannuksista sekä osallistujien koordinoinnista). Työyhteisöjen yksilövalmennukset toteutetaan pääasiassa etänä.

Menetelmäni perustuvat
vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöisyyteen.

Ohjaus- ja valmennustyylini on kunnioittavaa, luottamuksellista ja aitoa läsnäoloa, olen ihminen ihmiselle. Työkaluina käytän yksilö- ja yhteisökohtaisesti erilaisia menetelmiä perustuen uusimpaan tutkittuun tietoon (mielenterveys- ja päihdehoitotyön) sairaanhoitajan ammattitaidon viitekehyksessä. Lisäksi hyödynnän psykologisen joustavuuden kehittämisen menetelmiä, jotka perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin.