innoVointi

Yksilöt

Hyvinvoinnin
arvoinen

Yhteisöt

Hyvinvoiva
työyhteisö

Avullani saat käyttöösi uusia keinoja ja työkaluja hyvinvointisi ja terveytesi edistämiseen ja ylläpitoon sairaanhoitajan viitekehyksessä. Olipa sitten kyse yksilön tai työyhteisön hyvinvoinnista ja terveydestä.

Kaikki lähtee asiakkaan omasta halusta kehittää omaa tai työyhteisönsä hyvinvointia, sekä halusta parantaa elämänlaatua ja arjen hyvää johtamista. Työskentelen mielenterveys- ja päihdehoitotyön sairaanhoitajan viitekehyksessä, hyödyntäen myös LCA® Psykologisen joustavuuden valmentajan sekä PrioMed Elintapavalmentajan koulutuksiani.

Hyödynnän yksilö- ja yhteisövalmennuksissa psykologisen joustavuuden kehittämisen menetelmiä ja käymme useimmissa valmennuksissa läpi myös elintapojen kuusi osa-aluetta.

 Tutustu alta lisää psykologisen joustavuuden kuuteen osa-alueeseen sekä elintapojen kuuteen osa-alueeseen:

Psykologisen joustavuuden 6 osa-aluetta

1

Arvot

Omien arvojen selkeys. Mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä elämässä? Kuljetko kohti itsellesi tärkeitä asioita?

2

Omistautuminen

Omistautuminen ja sitoutuminen itsellesi tärkeisiin asioihin, omiin arvoihisi

3

Läsnäolo

Tietoinen läsnäolo, eli eläminen tässä hetkessä

4

Havainnointi

Omien ajatusten ja tunteiden havainnointi

5

Hyväksyntä

Omien ajatusten ja tunteiden hyväksyntä

6

Mielen kontrollin heikentäminen

Kykyä irrottautua mielen hallinnasta, jolloin oman ajattelun vaikutukset omaan toimintaan vähenevät.

Elintapojen 6 osa-aluetta

Ravinto

Terveellinen ja monipuolinen ravinto

Liikunta

Riittävä fyysinen aktiivisuus

Uni

Palauttava ja laadukas uni

Mielen hyvinvointi

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys

Päihteet

Päihteiden kohtuukäyttö tai päihteettömyys

Sosiaaliset suhteet

Palkitsevat sosiaaliset suhteet