innoVointi

Yksilöt

Juuri nyt on hyvä aika hypätä matkalle kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa elämää. Sinä olet sen arvoinen.

Hyvinvointi- ja terveystaitoja voi opetella ja psykologista joustavuutta ja toimintakykyä voi kehittää. Kukaan meistä ei ole seppä syntyessään. Itsestään ne eivät kohene – tarvitaan aktiivisia tekoja.

sairaanhoitajan etävastaanotto

Sairaanhoitajan etävastaanotto

Etävastaanotolla saat laadukasta hoitoa, tukea ja neuvontaa missä tahansa oletkin. Palvelu mahdollistaa nopean ja helpon yhteydenoton sairaanhoitajaan turvallisesti ja luottamuksellisesti. Saat henkilökohtaista apua erilaisissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä, olipa kyse sitten oireiden arvioinnista, neuvonnasta tai hoitosuunnitelman laatimisesta.

 • 15min 20€
 • 30min 30€
 • 60min 60€

Valmennukset

Hyvinvoinnin arvoinen - kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

3 kk valmennuspaketti

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen, räätälöidään yksilöllisesti

Sisältää:

8 x 45 min tapaamista etänä tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten,

Kotona tehtäviä harjoituksia ja tehtäviä sovitusti,

Tukeni koko valmennuksen ajaksi.

 • 3kk 420€ (tai 140€/kk)
 • Lisäkuukaudet 140€/kk

Valmennus sopii sinulle esimerkiksi jos:

 • Olet huolissasi omasta hyvinvoinnistasi, jaksamisestasi tai elintavoistasi
 • Sinulla on jokin pitkäaikaissairaus, johon kaipaat elintapaohjausta tai uusia toimintatapoja
 • Koet olevasi jumissa joidenkin ajatusten kanssa
 • Sinulla on haasteita pitää huolta itsestäsi
 • Epämiellyttävät tunteet ja ajatukset lamaannuttavat tai vaikuttavat muutoin toimintakykyyn
 • Tiedät mitä haluat, mutta et osaa ottaa oikeita askeleita sitä kohti
 • Haluat mennä kohta hyvinvoivaa elämää, mutta motivaatiosi on hukassa
 • Haluat kehittää itsetuntemustasi ja kykyä tehdä valintoja, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja omia arvojasi
 • Haluat ennaltaehkäiseviä työkaluja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon

Valmennuksen kulku:

Maksuttomassa alkukartoituksessa käydään läpi valmennuksen kulku ja katsotaan yhdessä, sopiiko valmennus elämäntilanteeseesi. Käymme myös alustavasti läpi syitä, miksi olet hakeutunut valmennukseen, mitä toivot valmennukselta. Maksuton alkukartoitus ei sido sinua vielä mihinkään.

Maksuttoman alkukartoituksen jälkeen valmennus aloitetaan tarveanalyysilla ja arvotyöskentelyllä, jonka kautta työskentelyä jatketaan omien tarpeidesi, toiveidesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Valmennuksessa huomioidaan kokonaistilanteesi. Tavoitteena on, että pääset lähemmäksi itsellesi merkityksellistä, oman näköistä elämää ja kuljet kohti kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa oloa. Keskiössä on asiakkaan voimaannuttaminen ja aktiivisen toimijuuden lisääminen.

Kun tarveanalyysi on tehty ja sinulle merkitykselliset ja tärkeät asiat ovat selkeytyneet (arvotyöskentely), asetamme valmennukselle tavoitteen/tavoitteet, jota kohti lähdetään kulkemaan askel kerrallaan. Matkan varrella asetetaan pieniä, täsmällisiä tavoitteita, jotka vievät kohti ylemmän tason tavoitetta. Käymme myös läpi sellaisia esteitä, jotka voisivat vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Laaditaan siis muutossuunnitelma. Valmennuksen aikana seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa muokataan tavoitteita.

Viimeisellä tapaamisella käymme läpi valmennusmatkaa ja tarkastelemme, onko toiminta lähtenyt itseohjautumaan. Tehdään ns. loppukoonti ja laaditaan yhdessä suunnitelmaa jatkoon. 

Halutessasi valmennusta jatketaan 3kk:n jälkeen aina kuukausi kerrallaan.

Lisäksi: Valmennuksen aikana käydään läpi kaikki psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta: Arvot, Omistautuminen, Läsnäolo, Havainnointi, Hyväksyntä ja Mielen kontrollin heikentäminen. Psykologinen joustavuus tukee matkaasi kohti pysyviä muutoksia ja auttaa saavuttamaan toivotut tavoitteet.

Yleistä

Palvelun hyödyt yksilölle

Matalan kynnyksen palveluita, ei vaadi lääkärin lähetettä, ei Kanta -merkintöjä

Yksilöllistä apua ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa

Sitoutuminen ja motivoituminen itselle tärkeisiin asioihin vahvistuu

Tietoisuustaitojen kehittyminen; mm. stressin aleneminen, tunnesäätelyn paraneminen, itsetunnon vahvistuminen

Stressin- ja paineensietokyky paranee

Ymmärrät paremmin omaa hyvinvointiasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Omat tavoitteet selkeytyvät ja opit keinoja kulkea niitä kohti

Mitattavissa olevat hyödyt - syke ja verenpaine laskee (jos taipumusta korkeisiin lukemiin), palautuminen nopeutuu, yleinen tyytyväisyys lisääntyy, parempi hoitotasapaino pitkäaikaissairauksissa

Sinä olet hyvinvoinnin ja terveyden arvoinen!